Kierowca zawodowy musi mieć kwalifikacje 3216

kierowca zawodowy

Rynek pracy oferuje wiele dziedzin, w jakich można rozpocząć i realizować karierę zawodową. Wśród nich nie brakuje propozycji, które mogą wiązać się z zainteresowaniami i pasją wielu osób. Często jest to jednym z kryteriów, jakie bierze się pod uwagę szukając pracy.

Kierowca zawodowy

Dodatkowe uprawnienia

Wiele zawody i dziedziny, w których realizować się można jedynie po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji. To m.in. transport, w którym kierowca zawodowy nie może legitymować się jedynie dokumentem potwierdzającym uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Jednym z warunków, który koniecznie trzeba spełnić zanim zacznie się w ten sposób zarabiać pieniądze, jest ukończenie 21. roku życia. Dla zawodowego kierowcy samochodów ciężarowych i autobusów potrzebny będzie również specjalny kurs i kwalifikacja wstępna.

Jak to wygląda?

Kwalifikacja wstępna to cykl spotkań obejmujących szkolenie teoretyczne, praktyczne i specjalistyczne. W sumie osoba planująca pracę jako kierowca zawodowy musi poświęcić na to 280 godzin. Po zakończeniu kursu uczestnik powinien znać zasady racjonalnego kierowania pojazdem zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ruchu drogowego.
W ramach zajęć kursanci poznają właściwości techniczne poszczególnych elementów samochodu i zasady ich działania. Dowiadują się, na czym polega nie tylko bezpieczny, ale też ekonomiczny transport przewożonych przedmiotów i pasażerów.
Kurs kwalifikacji wstępnej kończy się egzaminem. Jego pozytywny wynik potwierdza świadectwo kwalifikacji zawodowej. Może je wydać wojewoda lub upoważniony przez niego członek komisji albo dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Poprzedni artykułNastepny artykuł