Kierowca zawodowy musi mieć kwalifikacje 25

kierowca zawodowy

Rynek pracy oferuje wiele dziedzin, w jakich można rozpocząć i realizować karierę zawodową. Wśród nich nie brakuje propozycji, które mogą wiązać się z zainteresowaniami i pasją wielu osób. Często jest to jednym z kryteriów, jakie bierze się pod uwagę szukając pracy.

Kierowca zawodowy

Dodatkowe uprawnienia

Wiele zawody i dziedziny, w których realizować się można jedynie po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji. To m.in. transport, w którym kierowca zawodowy nie może legitymować się jedynie dokumentem potwierdzającym uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Jednym z warunków, który koniecznie trzeba spełnić zanim zacznie się w ten sposób zarabiać pieniądze, jest ukończenie 21. roku życia. Dla zawodowego kierowcy samochodów ciężarowych i autobusów potrzebny będzie również specjalny kurs i kwalifikacja wstępna.

Jak to wygląda?

Kwalifikacja wstępna to cykl spotkań obejmujących szkolenie teoretyczne, praktyczne i specjalistyczne. W sumie osoba planująca pracę jako kierowca zawodowy musi poświęcić na to 280 godzin. Po zakończeniu kursu uczestnik powinien znać zasady racjonalnego kierowania pojazdem zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ruchu drogowego.
W ramach zajęć kursanci poznają właściwości techniczne poszczególnych elementów samochodu i zasady ich działania. Dowiadują się, na czym polega nie tylko bezpieczny, ale też ekonomiczny transport przewożonych przedmiotów i pasażerów.
Kurs kwalifikacji wstępnej kończy się egzaminem. Jego pozytywny wynik potwierdza świadectwo kwalifikacji zawodowej. Może je wydać wojewoda lub upoważniony przez niego członek komisji albo dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Poprzedni artykuł